logoHỌC VIỆN VĂN HÓA NHẬT NGỮ KITAKYUSHU
Kitakyushu Japanese Culture Institute

Cách thức liên lạc

Liên lạc băng mail

Điền tất cả thông tin vào mẫu dưới đây, sau đó bấm vào nút gửi.
Xin hãy lưu ý: Thời gian trả lời Mail sẽ tùy thuộc vào nội dung liên lạc.

Return to Page Top